preload preload preload preload

2011, ഫെബ്രുവരി 14, തിങ്കളാഴ്‌ച

രണ്ടില്‍ രണ്ടും ശരി

രണ്ടു രൂപങ്ങളില്‍ ഏതു രൂപത്തില്‍ എഴുതിയാലും ശരിയാവുന്ന ചില വാക്കുകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു  . 
 
 
ശരിയായ രൂപം ..................ശരിയായ രൂപം
അങ്ങനെ.....................................അങ്ങിനെ.
എങ്ങനെ......................................എങ്ങിനെ
ഇങ്ങനെ........................................ഇങ്ങിനെ   
അടക്ക .........................................അടയ്ക്ക
ആക്രമണം..................................അക്രമണം
അടിയന്തിരം .............................അടിയന്തരം 
അടിയന്തിരാവസ്ഥ ................അടിയന്തരാവസ്ഥ 
അപകര്‍ഷബോധം.................അപകര്‍ഷതാബോധം
ആഭിചാരം ...............................അഭിചാരം
അയല്‍പക്കം ..........................അയല്‍വക്കം 
അറുകൊല ...............................അറുംകൊല
അപമാനം ..............................അവമാനം 
അസല്‍ ......................................അസ്സല്‍  . 
ആകെത്തുക .............................ആകത്തുക 
 
 
ബാക്കി താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍   കണ്ടെത്തുമല്ലോ....?  

1 comments:

ഡോ. പി. മാലങ്കോട് പറഞ്ഞു...

താല്‍പ്പര്യത്തോടെ വായിച്ചു. ആരും കാര്യമായി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ